Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság

A szervezet 2013.április 1. hatállyal megszűnt, jogutódja az ONYF.

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 

1.1.1 Elérhetőségi adatok 

1.1.2 A szervezeti struktúra 

1.1.3 A szerv vezetői 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek 

1.2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv 

1.3 Gazdálkodó szervezetek 

1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

1.4 Közalapítványok 

1.4.1 A szerv által alapított közalapítványok 

1.5 Lapok 

1.5.1 Lapok 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 

1.6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

1.7 Költségvetési szervek 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

2.3 Közszolgáltatások 

2.4 A szerv nyilvántartásai 

2.5 Nyilvános kiadványok 

2.6 Döntéshozatali ülések 

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

2.8 Pályázatok 

2.9 Hirdetmények 

2.10 Közérdekű adatok igénylése 

2.11 Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések 

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

3.1.3 Egyéb ellenőrzések 

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény 

3.1.5 Működési statisztika 

3.2 Költségvetések, beszámolók 

3.2.1 Éves költségvetése

3.2.2 Számviteli beszámolók 

3.2.3 A költségvetés végrehajtása 

3.3 Működés 

3.3.1 A foglalkoztatottak 

3.3.2 Támogatások 

3.3.3 Szerződések 

3.3.4 Koncessziók 

3.3.5 Egyéb kifizetések 

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7 Közbeszerzés