1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 

1.1.1 Elérhetőségi adatok 

1.1.2 A szervezeti struktúra 

1.1.3 A szerv vezetői 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek 

1.2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv 

1.3 Gazdálkodó szervezetek 

1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

1.4 Közalapítványok 

1.4.1 A szerv által alapított közalapítványok 

1.5 Lapok 

1.5.1 Lapok 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 

1.6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

1.7 Költségvetési szervek