A határmenti külföldi partnerintézetek közreműködésével nemzetközi nyugdíjtanácsadó napokat rendezünk mindazon ügyfeleink számára, akik Németországban, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal. Német-magyar viszonylatban először 2006 tavaszán került sor Magyarországon és Németországban tanácsadó nap megrendezésére. Ausztriával 2007-óta, Romániával pedig 2008-tól rendezünk közös nyugdíjtanácsadó napokat. Szlovákiával és Szerbiával 2013-ban került első ízben megrendezésre ez a program.    
Ez a nemzetközi szakmai rendezvény kettős célkitűzést teljesít. Egyrészt az ügyfelek számára nyújt lehetőséget mindkét, esetükben érintett ország nyugdíjszakembereivel konzultációra, másrészt módot ad a két ország nyugdíj szakértői közötti tapasztalatcserére, közvetlen kapcsolatteremtésre. Ügyfeleink legnagyobb része a két -esetükben érintett -ország vonatkozásában a nyugdíjjogosultság eltérő feltételeiről, illetve az uniós igényérvényesítés eljárási szabályairól érdeklődik. Korábbiakban szinte minden esetben igény mutatkozott a magyar ellátások általános, illetve az egyes ellátástípusokra is kiterjedő, az ellátások kiszámításának módját is tartalmazó részletes bemutatására.  Ugyanakkor a már folyósított ellátással kapcsolatos kérdések, illetve a nyugdíj folyósítása melletti munkavégzés szabályainak ismertetése is többnyire fontos volt a résztvevők számára. A szakemberek közötti hasznos tapasztalatcsere keretében sikerült egy-egy kérdésben a két ország jogszabályi, és eljárási különbségeiről ismereteinket bővíteni, egymás munkavégzésének körülményeit jobban megismerni, mely az ügyintézést jelentősen megkönnyíti. Általános következtetésként kimondható, hogy a biztosítottak igénylik a személyes tanácsadást, már a fiatalabb korosztályok is mind aktívabban érdeklődnek a jogszabályi változások iránt, tudni kívánják az egyes eljárások lefolytatásának részleteit. A magyar és külföldi kollégák együttes jelenléte, a konkrét ügyek megbeszélése pedig jelentős mértékben elősegíti a két ország intézményei közötti jobb, hatékonyabb együttműködést. A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok iránt  érdeklődők száma évről évre növekszik.