Tisztelt Látogatónk!

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az igények, kérelmek elbírálására - néhány speciális esettől eltekintve - a lakóhely szerint illetékes járási/fővárosi kerületi nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv rendelkezik hatáskörrel.

Az általános szabályoktól eltérően kormányrendeletben meghatározott ügyekben nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal (a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével), az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, és az ONYF Központja jár el. A különböző ügyfajtákban ténylegesen eljáró szervekről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatásköréről, illetékességéről szóló cikk tartalmaz bővebb tájékoztatást.

A lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv címét és elérhetőségét az Ügyintézés/elérhetőségek menüpont alatt keresheti meg.

Kérjük, hogy a saját érdekében is ügyeljen az illetékes igazgatási szerv kiválasztására és a pontos címzésre.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság