Adategyeztetési eljárást indítani saját kérelemre csak elektronikus úton, ügyfélkapus hozzáféréssel lehet. A papír alapon benyújtott kérelemre a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknek nem áll módjában intézkedést kezdeményezni. A kérelem elektronikus úton történő benyújtását követően azonban lehetőség van a papír alapú ügyintézésre való áttérésre az erre a célra rendszeresített űrlapon, amely szintén csak elektronikus úton küldhető be.