Az adategyeztetési eljárás során az ügyfelek részletes kimutatást kapnak a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról, amelyek az alábbi adatokat foglalják magukban:

  • biztosításban töltött időszakok,
  • egyéb szolgálati idők (nők esetében a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához elismerhető jogosultsági idő),
  • a foglalkoztató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, valamint
  • azok a szolgálati időnek nem minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.