Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást a tényállás tisztázását követően határozattal zárja le, amely tartalmazza a biztosított elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A határozat ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége, vagyis a határozat ellen – amint azt a határozat is tartalmazza - a közlését követő 15 napon belül az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést – az ügyszámra hivatkozással – az elsőfokú határozatot kiadó szervhez kell benyújtani.