A rokkantsági járadék olyan személyeknek nyújt rendszeres pénzbeli ellátást, akik már születésükkor, de legkésőbb nagykorúvá válásukat megelőzően olyan mértékű egészségkárosodást szenvedtek, amely miatt a létfenntartásuk megnehezedett, esetenként ellehetetlenült. Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást megállapítani nem lehet. A járadékot annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amikor az érintett személy a 18. életévét betöltötte. A rokkantsági járadék megállapításának nem előfeltétele nyugellátásra jogosító szolgálati idő megszerzése.