Az Ön - árvaellátásra jogosult gyermekek eltartása címén megállapított - özvegyi nyugdíja 1996. évben még az 1975. évi II. törvény szabályai szerint került megállapításra, az özvegyi nyugdíj mértéke akkor az elhunyt nyugellátásának 50%-a volt (mely a 2006. és 2007. évben végrehajtott emeléseknek köszönhetően 60%-os mértékűre emelkedett). A jelenleg hatályos társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény úgy rendelkezik, hogy a saját jogú ellátásban részesülőt 30%-os mértékű özvegyi nyugdíj illeti meg, tehát özvegyi nyugdíja 30%-os mértékben fog megállapításra kerülni attól a naptól, amelytől saját jogú nyugellátást állapítanak meg az Ön részére.