Abban az esetben, ha a nyugellátás elbírálásához szükséges adatok a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakegységének  nyilvántartásában hiányosan, eltérő tartalommal vagy nem állnak rendelkezésre, az ellátást igénylő ügyfél a szolgálati időt egyéb hitelt érdemlő módon, akár tanúval is igazolhatja. A tanú nevét, lakcímét a nyugellátást igénylő közli a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. A meghallgatni kívánt személyt a tanúmeghallgatás időpontjáról a kormányhivatal ellenőrzési szakterülete előzetesen értesíti. Egyidejűleg felhívja a figyelmét arra is, hogy a meghallgatásra a személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonossági igazolvány, útlevél, jogosítvány stb.), ha már nyugellátásban részesül, az ellátást megállapító határozatát, továbbá minden olyan bizonyítékként értékelhető okmányát (pl.: foglalkoztatásra irányuló szerződés, kinevezési okmány, munkakönyv, munkalap, bérnyilvántartás, társadalombiztosítási igazolvány) hozza magával, amellyel a volt munkatárssal történt együtt dolgozás, és az őt  érintő időtartam bizonyítható.