Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-jétől

  • a családtámogatási ügyekkel – ideértve a fogyatékossági támogatás ellátást is,
  • a nyugdíjbiztosítási ügyekkel, valamint
  • a megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos

 

követelések kezelése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság feladatkörébe tartozik.

Kérjük, hogy tartozásuk rendezése érdekében 2017. január 1. napját követően, amennyiben befizetésüket átutalással kívánják rendezni, az alább megjelölt számlaszámra történő utalással, az adószámra / adóazonosító jelre, valamint a követelést megalapozó fizetésre kötelező határozat számára hivatkozással szíveskedjenek teljesíteni.

családtámogatási követelés esetében 10032000-01457443-00000000
nyugdíjbiztosítási követelés esetében 10032000-00337012-00000024
megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos követelés esetében 10032000-00337012-00000031

Amennyiben tartozásukat készpénz-átutalási megbízás útján kívánják rendezni, úgy kérjük, hogy kizárólag a fenti számlaszámok valamelyikével jelölt átutalási megbízásokat szíveskedjenek igénybe venni, amely a megyei kormányhivatalok feladatellátásra kijelölt járási hivatalinál szerezhetők be.

Amennyiben családtámogatási ügyben tartozásukat postai befizetés útján kívánják rendezni, készpénzátutalási-megbízást a csekkigenyles@onyf.hu email címre, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1919 Budapest postacímre küldött levelükkel igényelhetnek. A borítékra szíveskedjenek ráírni, hogy „CSEKKIGÉNYLÉS”.

Kérjük, hogy igénylés során feltétlenül tüntessék fel nevüket, TAJ számukat és pontos postacímüket!

                                                           Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság