Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hivatal részéről 60 nap. Az ügyintézési időbe nem számít bele az ügyfél értesítésétől a válasz beérkezéséig eltelt idő. Az ügyfeleknek a válaszadásra 60 nap áll rendelkezésükre. Nem számít bele továbbá az ügyintézési határidőbe a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által az ügyben végzett szakellenőrzés, a tényállás tisztázása érdekében az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve az egykorú iratokat őrző más személynél vagy szervezetnél végzett hatósági ellenőrzés időszaka, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb időszak.