A hivatalból induló adategyeztetési eljárás kapcsán Önnek előzetes teendője nincs. Az eljárást megelőzően az eljáró kormányhivatal postai úton egy tájékoztató levelet küld az Ön részére, amely informálja

  • az egyeztetés céljáról,
  • az eljárás menetéről,
  • a nyilvántartásból alapesetben hiányzó, szolgálati időnek minősülő időszakokról (szakmunkástanuló idő, katonaidő stb.) és azok igazolásának módjáról,
  • az elektronikus ügyintézés lehetőségéről és annak igénybe vételi módjáról, továbbá
  • a Call Center szolgáltatásról és
  • az online időpontfoglaló alkalmazásról.

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követően az eljáró szerv az ügyfél részére részletes kimutatást (végzést) küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatairól, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatokról, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából fontos adatokról.

A kimutatás adatainak ellenőrzésére, saját okmányokkal való összevetésére 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a kimutatásban szereplő adatok hiányosak, vagy nem azonosak az Ön birtokában lévő dokumentumok adataival, az ún. Elfogadó/Észrevételező nyilatkozat beküldésével megteheti észrevételeit. Az űrlap beküldésével egyidejűleg lehetősége van mellékletek beküldésére, tekintettel arra, hogy a kimutatásból esetlegesen hiányzó adatok igazolására az Ön birtokában lévő dokumentumokat is csatolni kell. Az Ön által jelzetteket a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató egykorú nyilvántartásából kiállított igazolással tudja bizonyítani. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésére, a megtett észrevétele alapján az eljáró szerv megkísérli a szükséges adatok beszerzését. Amennyiben a kimutatásban szereplő adatokkal egyetért, a fenti nyomtatvány beküldésével erről is tájékoztathatja az eljáró szervet.

A beérkező nyilatkozatot és a csatolt dokumentumokat az eljáró szerv megvizsgálja, szükség esetén intézkedik további adatok beszerzéséről, illetve bizonyítási eljárás lefolytatásáról.

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást a tényállás tisztázását követően határozattal zárja le, mely tartalmazza az Ön elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A határozat ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége.