Az adategyeztetési eljárást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete folytatja le, melynek során egy kimutatást küld az Ön részére, amely tartalmazza a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban Önre vonatkozóan megtalálható adatokat.

A kimutatás adatainak ellenőrzésére, saját okmányokkal való összevetésére 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a kimutatásban szereplő adatok hiányosak, vagy nem azonosak az Ön birtokában lévő dokumentumok adataival, az ún. Elfogadó/Észrevételező nyilatkozat beküldésével megteheti észrevételeit. Az űrlap beküldésével egyidejűleg lehetősége van mellékletek beküldésére, tekintettel arra, hogy a kimutatásból esetlegesen hiányzó adatok igazolására az Ön birtokában lévő dokumentumokat is csatolni kell. Papíralapú eljárás esetén a nyilatkozat és az azt alátámasztó dokumentumok postai úton is beküldhetők, illetve személyesen is benyújthatók az eljáró szervnél.

Az Ön által jelzetteket a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató egykorú nyilvántartásából kiállított igazolással tudja bizonyítani. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésére, a megtett észrevétele alapján az eljáró szerv megkísérli a szükséges adatok beszerzését.

A beérkező nyilatkozatot és a csatolt dokumentumokat az eljáró szerv megvizsgálja, melynek során nyilatkozattételre kérheti fel Önt, adatot kérhet a foglalkoztatótól, vagy más adatszolgáltatótól, helyszíni szemlét tarthat, az állami adóhatóságnál adategyeztetést, adóhatósági eljárást kezdeményezhet, illetve más bizonyítási eljárást folytathat le.

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást a tényállás tisztázását követően határozattal zárja le, mely tartalmazza az Ön elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra.

A határozat ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége.