Nem lehet kérni.

Alapvető szabály, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az email nem tekinthető elektronikus ügyintézési eljárásnak. Tekintettel arra, hogy az e-mail nem felel meg a jogszabályok által meghatározott azonosítási kritériumoknak, ebben a formában adategyeztetési kérelem nem nyújtható be.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. § (2) bekezdése értelmében az adategyeztetési eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető. Ez azt jelenti, hogy elektronikus ügyintézésre csak saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség, amely a www.magyarorszag.hu portálon keresztül elérhető ügyfélbeléptető és azonosító rendszer. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan igénybe vehessék az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról is elérhető elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást.

Az Ügyfélkapu használata előzetes regisztrációhoz kötött. A kérelemre indított eljárást az ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező ügyfelek a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes oldalon az erre a célra rendszeresített (Általános Nyomtatvány Kitöltő program segítségével kitölthető) ÁNYK nyomtatvány letöltésével indíthatják el. Ügyfélkapu regisztrációt az okmányirodánál, valamint a kormányablaknál van mód igényelni.

Ha Ön a kérelmét e-mailben küldte be, akkor az eljáró szerv tájékoztatja Önt kérelem benyújtásával és az eljárással kapcsolatos tudnivalókról, valamint kéri az előírt formában benyújtani az adategyeztetési kérelmet.