Igen, lehet kezdeményezni ismételten adategyeztetési eljárást, naptári évenként egyszer.

Milyen időszakonként érdemes kezdeményezni újabb és újabb adategyeztetési eljárást?

Általánosságban elmondható, hogy ha valaki folyamatosan dolgozik, illetve azt szeretné tudni, hogy a foglalkoztatója folyamatosan küldi-e a jelentést a biztosítási idő és a kereseti adatairól, úgy érdemes azt az ONYF honlapján található „Társadalombiztosítási egyéni számla” szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapus hozzáféréssel figyelemmel kísérni.

Ha pl. nők negyven éve kedvezmény igénybevételével szeretne nyugdíjba menni és szeretné tudni, hogy mennyi idő hiányzik még úgy legfeljebb évente javasolt újra és újra adategyeztetést kezdeményezni. Ez azért javasolt, mert

1.a jogszabály szerint legfeljebb évente egyszer lehet kezdeményezni,

2.az adategyeztetési eljárás során a lezárt adóévekre vonatkozóan érdemes az adatok egyeztetése, amelyek csak a tárgyévet követő évben tekinthetők a foglalkoztatói bevallások alapján lezártnak. Az a tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó bevallási határidő kapcsán is viszonylag sok módosító járulékbevallás érkezik a NAV-hoz, mely az előző év adatait módosíthatja. Így – mivel a nyugdíjhoz figyelembe vehető adatok 2010-től kezdődően a NAV felé történt foglalkoztatói bevallásokból származnak - a nyugdíjjogszerzési adatok NAV általi feldolgozása és a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása részére történő átadását követően - általában a tárgyévet követő év augusztusában tekinthetők véglegesnek, mert eddig az ideig már nagyrészt lezajlanak azok a módosító bevallások, amelyek még befolyásolják a tárgyévi kereseti adatok tartalmát.

Erre tekintettel az esetlegesen a korábbi kérelem benyújtásától számított egy éven belül benyújtott újabb kérelem esetén nincs lehetőség olyan kimutatás kiadására, amely a korábban kiadott kimutatástól eltérő adatokat tartalmazna. Abban az esetben pedig, ha az ismételt kérelem benyújtására változatlan tényállás alapján kerül sor, és a kérelmet az eljáró hatóság érdemben elbírálta, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. §-a értelmében lehetőség van az újabb kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására

Mindezekre figyelemmel tehát az újabb eljárás megindítását megelőzően nem csak azt kell - a jogszabályban előírtaknak megfelelően - vizsgálni, hogy az ügyfél az adott naptári évben kezdeményezett-e adategyeztetési eljárást, hanem azt is, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül sor került-e kérelem elbírálására, mivel ebben az esetben valószínűsíthetően még nem állnak rendelkezésre újabb, a kimutatáson megjeleníthető adatok.