Amennyiben a kimutatásban szereplő adatokkal egyetért, az eljáró szervet az ún. Elfogadó/Észrevételező nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével – „A KIMUTATÁSBAN FOGLALTAKAT ELFOGADOM *” lehetőség aláhúzásával - és beküldésével tájékoztathatja. Az eljáró szervnek a fenti nyilatkozat beérkezését, ennek hiányában az Ön rendelkezésére álló 60 napos határidő leteltét követően van lehetősége az eljárás folytatására.