A hivatalból történő adategyezetés az 1955-1959. között született korosztályokhoz tartozó érintett biztosított/volt biztosítottakkal 2014. augusztus 25-ével kezdődött meg, ebben a körben országosan mintegy 400 ezer fővel történik meg az egyeztetés.

A hatályos nyugdíjtörvény szerint erre a korcsoportra 2016. december 31-ig kell megindítani az eljárásokat.

Az eljárások megindítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott ütemezés szerint kerül sor. Az ütemezés alapján születési évenként, ezen belül pedig TAJ szám szerinti sorrendben történik a hivatalból történő adategyeztetési ügyek indítása.

Az egyes korcsoportok lakóhely szerinti megoszlása eltérő, ennek megfelelően a már kiértesített korcsoportok is megyénként eltérő módon alakulnak.

Van olyan megye, ahol már elkezdődtek az 1958-ban születettekkel az eljárások, van olyan megye, ahol az 1957-ben, vagy 1958-ban született biztosítottakkal/volt biztosítottakkal vannak folyamatban az eljárások.