A 2016. december 31-ig hatályos rendelkezések [1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/C. § (2) bekezdésének b) pontja] értelmében nem kell hivatalból megindítani az adategyeztetési eljárást, ha az ügyfél részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot, vagy más, szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg. Arra vonatkozóan, hogy a megállapításnak mikor kellett megtörténnie, a Tny. szabályt nem tartalmaz, így ez a rendelkezés nem szűkíthető le kizárólag a 2009. december 31-ét követően megállapított ellátásokra, mint kizáró feltételre - ellentétben az a) pont szerinti feltétellel, ahol a Tny. egyértelműen kimondja, hogy kizárólag a 2009. december 31-ét követő időponttól kiadott, szolgálati idő megállapítására vonatkozó határozattal rendelkező ügyfél esetében nem indítható meg hivatalból az adategyeztetés. Mivel az Ön részére korábban megállapított rokkantsági nyugdíj megfelel a Tny. 96/C. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek nincs helye hivatalból történő adategyeztetésnek, az eljárás megindítására kizárólag az Ön által Ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem alapján van lehetőség.

2017. január 1-jétől azokkal a személyekkel sem kell hivataból adategyeztetést lefolytatni, akik saját jogú nyugdíjban, korhatár előtti öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban részesülnek, illetve esetükben öregségi nyugdíj, vagy más, szolgálati időn és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereseten alapuló ellátás megállapítása iránti eljárás, vagy adategyeztetés van folyamatban.

2018. december 31-ig ismételten el kell indítani a hivatalból történő eljárásokat az 1955-1959. közötti korosztály tagjai részére a korábbi adategyeztetési eljárás lezárását követően keletkezett jogszerzésükről. Az 1955-1959. között született korosztályból azokkal a személyekkel is le kell folytatni az adategyeztetést, akik az előző körből kimaradtak.