A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a alapján bevezetésre került társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a hivatkozott rendelkezés határozza meg. Eszerint a társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza:

  • a biztosított természetes személyazonosító adatait és a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát),
  • a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat,
  • 2015. január 1-jétől kezdődően a Tbj. 34. § alapján megkötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét és a megállapodással érintett időtartamot,
  • 2015. január 1-jétől a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét és az ellátás folyósításának időtartamát.

Figyelemmel arra, hogy a 2013. április 29-től hatályos rendelkezések szerint az adatokat első alkalommal a 2013. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan kell megjeleníteni, jogszabályi felhatalmazás hiányában a korábbi időszakokra vonatkozó adatok az egyéni számlán nem tüntethetőek fel.