Kérheti a Tny. 96. § (8) bekezdése alapján kivonat kiállítását a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában található adatairól, vagy a Tny. 96/E szerinti hatósági bizonyítvány kiadását, illetve adategyeztetési eljárást kezdeményezhet.

A kivonat kérése a nyilvántartásban szereplő valamennyi, vagy valamely időszakra vonatkozó adatra, valamint az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó kereseti, jövedelmi adatokra vonatkozhat. A kivonat tehát tartalmazza, hogy mely foglalkoztatónál milyen időszakban állt fenn biztosítási jogviszonya, továbbá kérheti a kereseti/jövedelmi adatai feltüntetését is 1988. január 1-jétől kezdődően.

Hatósági bizonyítvány kiállítását Ön a megszerzett szolgálati idejéről, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idejéről, illetve más, a nyilvántartásban szereplő adatairól kérheti, a nyilvántartásban szereplő adatok teljes körére, vagy meghatározott időtartamra, illetőleg a kérelemben megnevezett foglalkoztatónál biztosításban töltött időre vonatkozóan is.

A hatósági bizonyítvány a következő adatokat tartalmazhatja:

  1. biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idők,
  2. a foglalkoztatók adatait,
  3. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetet, jövedelmet,
  4. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulékot, és
  5. azokat a szolgálati időnek minősülő időszakokat, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

Az adategyeztetési eljárásról részletes tájékoztatást az Ügyintézés/Ügyintézési tájékoztatók/adategyeztetés menüpontban találhat.