A nyugdíjbiztosítási jogszabályok az adatszolgáltatási kötelezettség elévülésére vonatkozó szabályozást nem tartalmaznak. Erre figyelemmel az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztató, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szerv adatszolgáltatási kötelezettsége 5 éven túl is fennáll, így az elmulasztott adatszolgáltatás pótlására egészen az adatszolgáltatással érintett személy saját jogú nyugellátásának megállapítására irányuló eljárás jogerős lezárásáig felhívható az azt elmulasztó szerv vagy személy.