A jogszabályi előírásokat tekintve, az érintett személy, vagy írásban meghatalmazott képviselője a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokba betekinthet, arról felvilágosítást kérhet, az iratokról másolatot igényelhet. 

Biztosítási jogviszonyának bejelentésével kapcsolatos nyugdíjbiztosítási adatairól Ön a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületénél tájékozódhat. A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása a 2010. január 1-jét megelőző időszak tekintetében a foglalkoztatók, a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közölt adatokra épül, így az alapján áll módjukban felvilágosítást adni.

A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában Önre vonatkozó adatok megismerése érdekében a Nyomtatványok/Nyomtatványtár menüpontban a „Kérelem nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan" (K70) elnevezésű nyomtatványt kell elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül) megküldenie, illetve a lakóhelye szerint illetékes főváros/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete részére eljuttatnia.