Amennyiben az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítése kapcsán korábban már kitöltötte, és az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz eljuttatta a Bejelentő lapot (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-a (1)-(2) és (5) bekezdései szerinti képviselet esetén feltétel továbbá az, hogy érvényes meghatalmazással rendelkezzen), úgy a további adatszolgáltatásokhoz újabb Bejelentő lapot kiállítania nem kell.

Bejelentő lapot ismételten csak abban az esetben szükséges kitöltenie, ha az adatokban bekövetkezett változásokat szeretné ismertetni. Például akkor, ha a korábban tett közléséhez képest az éppen aktuális adatszolgáltatásnál Ön módosítani szeretné a megbízást, képviseletet ellátó személy, szerv (szervezet) adatait, vagy az elektronikus ügyintézés keretében az adatszolgáltatást teljesítő (Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező) személy(ek) adatait.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges bővebb információt az Ügyintézés/Tájékoztatók/Adatszolgáltatás menüpontban, a „Tájékoztató a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről" cím alatt találhat.

A hatályos jogszabály értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a nyilvántartásra kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért 2009. december 31-ét követő időszakra az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni.

Az elmaradt, illetve a jogszabályban előírt határidőre nem teljesített 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, illetve a módosított adatszolgáltatásokat továbbra is közvetlenül az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé kell teljesíteni.