Amennyiben a regisztráció elvégzését követően mégis úgy dönt, hogy az adatszolgáltatást e-ügyintézés keretében, Ügyfélkapun keresztül szeretné teljesíteni, úgy a regisztráció módosítását a foglalkoztató, egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal felé Ön (nyilvántartásra kötelezett), illetve meghatalmazottja (képviselője) kezdeményezheti.

A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez az ún. „Bejelentő lap"-ot szükséges kitöltenie. Az adatszolgáltatás ezen módjáról bővebb információk az Ügyintézés/Tájékoztatók/Adatszolgáltatás menüpontban, a „Tájékoztató a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről" cím alatt érhetőek el.

A hatályos jogszabály értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a nyilvántartásra kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért 2009. december 31-ét követő időszakra az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni.

Az elmaradt, illetve a jogszabályban előírt határidőre nem teljesített 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, illetve a módosított adatszolgáltatásokat továbbra is közvetlenül az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé kell teljesíteni.