A saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak minősül.

Önnek, mint kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, a saját tevékenységéről nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást nem kell tennie. Amennyiben Ön alkalmazottat (alkalmazottakat) foglalkoztat, akkor, mint foglalkoztatónak, az Ön által alkalmazott személyekről az általános szabályok szerint kell nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást teljesítenie. Az 1988-2005. évekre vonatkozó adatszolgáltatások elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez 2009. decembere óta elérhető a honlapon (az Ügyintézés/Letölthető programok menüpontban) az ún. NYENYI Keretrendszer, amely magában foglalja a 8892, a TBJAR96, valamint a NYENYI97 - NYENYI05 DOS-os foglalkoztatói programokat.

Az Ön által hivatkozott felhívást azért kellett kiküldeni, mert a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek nincs tudomása arról, hogy Ön foglalkoztat-e alkalmazottat, vagy sem. Amennyiben Ön, mint kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó alkalmazottat nem foglalkoztat, megköszönjük, ha erről a felhívást kiküldő igazgatási szervet írásban, vagy személyes eljárása keretében tájékoztatja. A tájékoztatásnak formai megkötése nincs, az postai úton, FAX útján, vagy akár elektronikus ügyintézés keretében (a "Bejelentés" elnevezésű nyomtatvány kitöltésével) is eljuttatható.