Az 1998. január 1-jét megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama szolgálati időnek számít, ha a biztosított a fizetés nélküli szabadságot közeli hozzátartozója ápolása vagy gondozása címén kapta.

A szolgálati idő elfogadásának feltétele, hogy az egyén erre az időszakra a nyugdíjjárulékot megfizette. Ezen a címen szolgálati időt legfeljebb 1992. december 31-ig lehet figyelembe venni.