A nyugdíj megállapítási eljárás az igényérvényesítéssel, az ügyfél által kitöltött igénybejelentő lap benyújtásával kezdődik. Az igénybejelentés napjának az ügyfél szempontjából rendkívül nagy jelentősége van. A „későn” benyújtott igénybejelentésnek az ügyfélre nézve hátrányos következményei lehetnek. A nyugellátás ugyanis legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy a kérelmező esetleg már ezt az időpontot megelőzően is jogosult lett volna nyugellátásra.

Amennyiben igényét még nem terjesztette elő, azt sürgősen meg kell tennie, de a nyugdíjat 2013-tól már nem lehet megállapítani.