A saját jogú nyugdíjban részesülő személy munkavégzése, illetve vállalkozói tevékenység folytatása esetén továbbra is az általános szabályok szerint fizet nyugdíjjárulékot, viszont az öregségi nyugdíjhoz további szolgálati időt nem szerez.

 Amennyiben nyugdíjasként keresőtevékenységet végez, a keresőtevékenységet követő évben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja – külön kérelem nélkül – megállapítja a nyugdíj növelését.

 

A növelés összege, a tárgyévet megelőző évben elért, nyugdíjjárulék-köteles kereset egytizenketted részének fél százaléka.