Azért mert az ellátás iránti igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni. Az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.