Igen, mivel öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön (más EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országban) nem áll.

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől a jogosultsági feltételek teljesültek.