Nem, mivel az elismert szolgálati ideje alapján csak résznyugdíjra lehet jogosult. Résznyugdíjat a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában (18 év megszerzése esetén 49 %-os mértékben) kell megállapítani akkor is, ha ez az összeg nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.