Az árvaellátásra jogosulttá válhat, amennyiben az oktatás nem távoktatásban folyik, és az árvaellátásra jogosító egyéb feltételek fennállnak. A Tny. 55. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a felnőttképzésben folytatott tanulmányok abban az esetben jogosíthatnak árvaellátásra, ha a felnőttképzés nem távoktatási formában zajlik, és az oktatás heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.