Az árvaellátás folyósításához szükséges az alábbiakban felsorolt adatok oktatási intézmény általi igazolása: tanuló/hallgató neve, születési dátuma, anyja neve, az oktatási intézmény neve, címe, a tanulmányok kezdetének és várható befejezésének pontos időpontja (év, hó, nap), a tanulmányok munkarendje (tagozata), kiállítás dátuma, az igazolást kiállító aláírása, az intézmény bélyegzőlenyomata. A külföldi oktatási intézmény fenti adatokat kötetlen formában igazolhatja, azonban amennyiben az oktatási intézmény hozzájárul, használható az e célra rendszeresített kétnyelvű (magyar és angol) iskolalátogatási igazolás, mely a www.onyf.hu honlapon a Nyomtatványok, majd a További nyomtatványok menüpontra kattintva, az (1020-001) Iskolalátogatási igazolás elnevezés alatt érhető el.