A Tny. 49. § (1) bekezdése szerint az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Az özvegyi nyugdíjra jogosultságot a gyermektartásdíjról rendelkező bírósági ítélet nem alapozza meg. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény különbséget tesz a házastársi- és a gyermektartás között. A házassági életközösség megszűnése esetén volt házastársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, kivéve, ha arra érdemtelenné vált. A tartás közös megállapodás vagy bírósági ítélet alapján állapítható meg.)