Nem.

A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdései értelmében öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A szolgálati idő és a jogosultsági idő nem azonos fogalmak. Szolgálati időnek minősül több olyan időszak, amely a nők kedvezményes öregségi nyugdíja szempontjából nem minősülnek jogosító időnek, (így pl. munkanélküli járadék folyósításának ideje, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartama).

Jogosultsági időnek ugyanis kizárólag a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal megszerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő tekinthető.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-a szerint szolgálati idő szerzése céljából megállapodás megkötésére ad lehetőséget, amelyek azonban kizárólag szolgálati idő megszerzésére adnak lehetőséget, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő megszerzésére nem.

A nők kedvezményes nyugdíjához tehát 40 év jogosultsági idő szükséges, ami csak keresőtevékenységgel járó, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal megszerzett szolgálati idő lehet. A Tbj. szerinti megállapodás ezzel szemben kizárólag szolgálati idő szerzése céljából köthető. Erre figyelemmel a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő megszerzése céljából Tbj. szerinti megállapodás nem köthető.