Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok erre vonatkozó kizáró, korlátozó rendelkezést nem tartalmaznak, a megállapodás töredék időre is megköthető.