Amennyiben a jegyzőkönyv az ellenőrzés helyszínén nem került átadásra, tartalmát úgy kell megismertetni az ellenőrzöttel, hogy azt részére postai úton meg kell küldeni. A jegyzőkönyv egy példánya az ellenőrzöttnél marad, az aláírást követően a többi példányt (példányokat) szíveskedjen visszajuttatni kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakegységének.