A szakellenőrzés által kibocsátott idézésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 46-48. §-ai az irányadók. Az idézett személy, jogi személy képviselője az idézésnek köteles eleget tenni az idézésben közölt időpontban és helyen.

Amennyiben a megjelölt időpontban akadályoztatva lenne (pl.: kórházi kezelés, külföldi tartózkodás), azt az igazgatási szerv szakellenőrzési területe felé az idézésen megjelölt címen, illetőleg telefonszámon, FAX számon, vagy e-mail címen kérjük jelezni.

A Ket. 48. § (2) bekezdése szerint, ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre, meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság összegéről a Ket. 61. § (2) bekezdése rendelkezik. Ez alapján a bírság legkisebb összege esetenként 5 000 forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000 forint, jogi személy  esetében 1 000 000 forint.

Tehát kérjük, hogy az idézésben megadott helyen és időben szíveskedjék megjelenni, és a kért iratokat az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.