A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott mulasztási bírság megfizetésére kötelező határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat keresettel. A keresetet ügyszámra hivatkozással kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként potára adni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. A döntés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet a keresetlevélben kell előterjeszteni.