A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakterülete a vizsgálat időpontját megelőzően, az ellenőrzés megtartásának szándékáról minden esetben értesíti az ellenőrzöttet. Azt úgy kell közölnie, hogy arról az ellenőrzés időpontját megelőzően legalább öt nappal korábban értesüljön. Ha Ön akadályoztatva van, vagy önhibáján kívül nincs abban a helyzetben, hogy az ellenőrzésen részt vegyen, illetőleg a szükséges okmányokat a megadott időpontig nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, arról az ellenőrzési szakterületet kérjük haladéktalanul tájékoztatni. Ezt az értesítés során közölt elérési lehetőségeken teheti meg, vagyis telefonon, faxon, e-mailben, vagy levélben közölheti az akadályoztatásának tényét és okát.