A nyugellátás lakossági folyószámlára történő utalását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet kérelmezni. A nyomtatvány száma B04, amely letölthető a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” alkalmazásból. A bankszámlára utalást természetesen a nyugdíjigény benyújtásakor is kérni lehet.

Ha az ellátás folyósítása valamely pénzintézethez történik, a lakcím (tartózkodási hely) változását – a levélküldemények kézbesíthetősége érdekében – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (a továbbiakban: NYUFIG, cím: 1139 Budapest, Váci út 73., Postacím: Budapest 1820)be kell jelenteni.

Amennyiben a NYUFIG-tól már ellátásban részesül, úgy az 1997. évi LXXXI. tv. 79. § (2) bekezdése alapján kérheti, hogy ellátása

  •  belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál (továbbiakban: pénzintézet) vezetett fizetési számlára (lakossági folyószámlára vagy devizaszámlára),
  • az EGT-állam területén élők esetén az EGT államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
  •  a Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő esetén a szerződő állam pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlára, vagy
  •  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek árvaellátása esetén gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára

utalással történjen.

Amennyiben az Ön részére már folyósításra kerül ellátás, úgy kérelmét közvetlenül a NYUFIG-nak kell megküldenie. A kérelmet postai úton az erre a célra kialakított formanyomtatványon, vagy levélben (törzsszámra hivatkozással,saját kezű aláírásával ellátva) illetve elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu) keretében is meg lehet tenni.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a jogosult (vagy törvényes képviselője) által faxon, vagy e-mail-en közölt utalási mód megváltozása (számlaszámra utalás) iránti bejelentést elfogadni nem lehet.