Az árvaellátásra jogosultság feltételeit, a folyósítás szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmazza.

A hivatkozott törvény 55. §-ának (5) bekezdése szerint az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló, illetőleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel.

Amennyiben tehát a jogviszony szünetelésének oka a tanuló/hallgató betegsége, illetve szülése, úgy az árvaellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, egyéb szünetelési ok esetén azonban megszűnik.