Igen. Írásban kell kérnie a nyugdíj más címre történő folyósítását az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.). A levélben közölni kell a folyósítási törzsszámát, az új címet, valamint pontosan meg kell jelölni azt az időtartamot (...-tól ...-ig), ameddig erre a címre kéri a nyugdíja folyósítását. A kérelmet szíveskedjen saját kezű aláírásával ellátva megküldeni.

A kérelmet célszerű legalább 1 hónappal az elutazást megelőzően eljuttatni a nyugdíjfolyósító szervhez.