A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2007. április 1-jétől a járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.  (E járulék megfizetését az érintett vállalhatta 2007. január 1-jétől is.)

Az öregségi nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel -nyugellátását, a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapot képező keresete, jövedelme havi átlagos összegének 0,5 százalékával - a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től - kell növelni. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulkot megfizették.

A nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja hivatalból állapítja meg a jövedelem megszezését követő év október 31-ig (2016. évben fennállt biztosítási jogviszonyokra alapján legkésőbb 2017. október 31-ig.

Annak, aki 2016. december 31-ig nem kérte a 2016. évet megelőző keresetei alapján a növelést, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja 2017. június 30-áig hivatalból gondoskodik a növelés megállapításáról.

A jogszabály hatálya az őstermelői tevékenységet végzőkre és a közterheket EKHO-val megfizető személyekre nem terjed ki, tekintettel arra, hogy ők saját jogú nyugdíjasként nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezettek.