Az öregségi, nyugdíj iránti igényt Saját jogú nyugellátás iránti kérelem a magyar-kanadai egyezmény alapján (CA-HU 1.1) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani, amely letölthető a „ Nyomtatványok” -> „További nemzetközi nyomtatványok” almenü „magyar-kanadai nyomtatványok” pontjában.

A nyomtatvány természetesen a kanadai szervnél is, az International Operations AB Service Canada (P.O. Box 2710, Main Station Edmonton, Alberta T5J 4C2 Canada) hivatalánál is beszerezhető.

Az igénybejelentő lapot – annak kitöltését és aláírását követően – a magyar szolgálati időkre vonatkozó eredeti, egykorú okmányokkal/igazolásokkal együtt (illetve ezek hiányában a magyarországi munkáltatók nevének/címének, a foglalkoztatás időtartamának és a betöltött munkaköröknek a felsorolásával) a fenti kanadai intézményhez kell benyújtani, mely a szolgálati időkre vonatkozó dokumentumokról hiteles másolatot készít és intézkedik a kérelem Magyarországra (Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala - 1081 Budapest Fiumei út 19/A.) történő továbbításáról.