Az 1954-ben született személy öregségi nyugdíjkorhatára a 63. életév betöltését követő 183. nap.

A magyar öregségi nyugdíj megállapítása független a német nyugdíj megállapítástól.

Az igényt a lakóhelye szerinti német nyugdíjbiztosítási szervnél kell benyújtani, amely szerv azt – a nyugdíj megállapításához szükséges valamennyi adattal együtt – továbbítja a hatáskörrel rendelkező magyar nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalához (1081 Budapest Fiumei út 19/A.).