Az igény a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, vagy a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szervnél (Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala - 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.; levelezési cím: 1554 Budapest, Pf.: 350) terjeszthető elő. 

A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala továbbítja a német nyugdíjbiztosítási szerv részére. A német intézmény az igényelbírálás eredményéről határozatot hoz.