A szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás alapján befizetett járulékok visszakövetelésére kizárólag az 5 éves elévülési időn belül és csak abban az esetben van lehetőség, ha bizonyítást nyer, hogy a kérdéses időszakban Németországban, vagy valamely más EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezményben részes országban biztosítási jogviszonyban állt.

A megállapodás megkötése szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől követelheti vissza ezt az összeget. A befizetett járulék visszafizetésére vonatkozó igényben az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel közölnie kell személyi adatait (név, születési idő, TAJ szám, magyarországi lakcím), külföldi címét, a külföldi munkáltató nevét, székhelyét, a foglalkoztatás időszakát (időtartamát), a külföldi nyugdíjbiztosítási teherviselő nevét, címét, a megállapodást kötő (kedvezményezett) külföldi biztosítási számát. A kérelemhez csatolni kell a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatosan rendelkezésre álló okmányokat/igazolásokat is.

A felsorolt adatokra azért van szükség, mert csak akkor lehet intézkedni a Magyarországon befizetett járulék visszafizetése iránt, ha a külföldi nyugdíjbiztosítási szerv igazolja a biztosítás fennállását és időtartamát.

Algéria és Magyarország között nincs szociális biztonsági egyezmény így az algériai munkavégzése alatt megállapodás alapján fizetett járulékainak visszatérítésére nincs mód.