Igen, amennyiben társtulajdonosként Önnek is korlátlan rendelkezési joga van a számla felett.

Az Európai Unió, illetve Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, illetve Svájcban élő vagy tartózkodó, magyar nyugellátásban részesülő személy esetén lehetőség van, arra, hogy a nyugellátás közvetlenül az EU/EGT tagállamban vagy Svájcban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (bankszámlára) kerüljön folyósításra.

A külföldre folyósításhoz az erre rendszeresített nyomtatványon közölnie kell az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával (NYUFIG) a német bank nevét, címét, a  külföldi fizetési számla számát (IBAN és SWIFT kódot), illetőleg az utalás devizanemét (amerikai dollár, angol font, ausztrál dollár, cseh korona, dán korona, euró, japán jen, kanadai dollár, magyar forint, lengyel zloty, norvég korona, svájci frank, svéd korona). A külföldön élő, vagy tartózkodó személy kérelmére a nyugellátást negyedévente, félévente, vagy évente utólag kell folyósítani, ha a nyugellátás havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegét (2015-ben havi: 28.500 Ft-ot).

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy amennyiben a Magyarországon élő nyugdíjas külföldre (bármely országba) utazik és külföldi tartózkodásának várható időtartama a kilencven napot meghaladja, akkor a külföldre utazás tényéről és külföldi lakcíméről (tartózkodási helyéről) a külföldre utazás előtt tájékoztatni köteles a NYUFIG-ot (1820 - Budapest).

A NYUFIG a külföldön élő vagy tartózkodó személyek esetében naptári évenként adategyeztetést köteles végezni. Ennek során a nyugdíjasnak az életbenlétét kell igazolnia a részére megküldött nyomtatvány megfelelő kitöltésével, hitelesíttetésével és 30 napon belüli visszaküldésével.

Amennyiben a nyugdíjas ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a nyugellátás folyósítását megkell szüntetni. Ha a nyugdíjas a jogosultság tényét utóbb igazolja, az ellátás újból folyósításra kerül. Az ilyen okból nem folyósított ellátást legfeljebb 5 évre visszamenőleg utalható ki.

Ugyanez az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik azokra a magyar nyugellátásban részesülőkre is, akik már a nyugellátás megállapításának időpontjában is külföldön éltek.